Nova normativa programes informàtics de comptabilitat, gestió i facturació

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de [...]