ÀREA FISCAL I COMPTABLE

ÀREA FISCAL

Us donem l’assessorament fiscal necessari pel compliment de les obligacions fiscals i tributàries.

 • Estudi, planificació i assessorament fiscal en la constitució de qualsevol tipus d’empresa.

 • Tràmits i gestions d’alta a l’Agència tributària.

 • Assessorament en l’àmbit de l’Impost de Societats i en tributació de grups en Consolidació Fiscal.

 • Planificació fiscal en temes patrimonials i de successió, i planificació financera del patrimoni.

 • Preparació i presentació de declaracions tributàries trimestrals i anuals d’IVA i d’IRPF, Impost de Societats Intrastat, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost de Patrimoni, Impost de Successions i Donacions, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i altres impostos com la taxa turística, IAE …

 • Tramitació de recursos i reclamacions davant l’Agència Tributària Estatal i Tribunals econòmic-administratius, així com actuacions tributàries davant l’administració autonòmica i local.

 • Representació i defensa davant la Inspecció de Tributs.

 • Procediments contenciosos-administratius.

 • Resolució de consultes.

 • Informació sobre normatives fiscals.

 • Recepció de notificacions electròniques de comunicacions i notificacions de l’Agència tributària.

ÀREA COMPTABLE

Ens ocupem de portar la seva comptabilitat oficial, d’acord amb la legislació vigent.

 • Assessorament comptable per la correcta aplicació dels principis que han de regir la comptabilitat de l’empresa.

 • Mecanització i revisió de la comptabilitat de l’empresa, bé des de les nostres oficines o bé des de la teva empresa.

 • Formulació i dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil i legalització de llibres de comptabilitat.

 • Elaboració de llibres registres per empresaris individuals, i preparació d’estats financers i econòmics.

 • Anàlisi de balanços i estats financers de societats.

 • Comparatives d’empresa i estudis de viabilitat.

La nostra assessoria ofereix un tracte personalitzat, pròxim i de qualitat per donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Si tens alguna pregunta relacionada amb els nostres serveis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat