Plantilla en format EXCEL per poder fer els llibres de comptabilitat de les empresesa amb el sistema d’Estimació Directa Simplificada (EDS)

LLIBRE INGRESSOS I DESPESES 2021