ÀREA MERCANTIL , CIVIL I SUCCESSORI

MERCANTIL, CIVIL I SUCCESSORI

Els acompanyem en l’activitat societària i mercantil de la seva empresa, en la redacció de contractes d’arrendament, compravendes i altres necessitats civils, i els assessorem en la planificació hereditària i a la posterior gestió de tots els tràmits successoris.

 • Constitució de societats anònimes i limitades, civils, laborals i societats professionals, amb els pactes adients a cada tipus d’empresa, i tràmits notarials i registrals per a al seva posada en funcionament.
 • Estudi i tràmits notarials i registrals en cas de la necessitat d’una modificació dels estatuts, i canvis en els òrgans d’administració .
 • Redacció actes de les societats mercantils i la seva presentació al Registre Mercantil.
 • Redacció i negociació de contractes civils i mercantils.
 • Assessorament en la planificació de transmissió de patrimoni; donacions i compravenda d’immobles.

 • Assessorament immobiliari, compravendes, permutes.

 • Redacció contractes d’arrendament de locals i habitatges, i tramitació d’ingressos i devolucions de fiances a l’Incasol.
 • Temes successoris: estudi i plantejament de testaments i pactes successoris.
 • Tramitació global d’herències, amb estudi previ d’una possible successió, preparació i estudi per a l’acceptació d’herència i repartiment hereditari, i la liquidació de l’impost sobre successions i plusvàlua municipal, i la seva gestió en el Registre de la propietat i davant de tots els organismes pública necessaris.

La nostra assessoria ofereix un tracte personalitzat, pròxim i de qualitat per donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Si tens alguna pregunta relacionada amb els nostres serveis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat