La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha modificat, entre d’altres, els articles 29.2.j) i 201.bis de la Llei General Tributària, que fa referencia als programes informàtics de gestió i facturació.