Modificació temporal dels tipus d’IVA de productes alimentaris i subministraments partir de 1-1-2024

Explicació detallada prenent el següent enllaç: MODIFICACIONS TIPUS IVA 2024