A partir del dia 1 de gener de 2023, nou impost a la fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies.

Més informació: Impost envasos plastic no reutilitzables