Resum dels aspectes més rellevants  de l’anomenada “La Reforma Laboral”. Entre d’altres afecta a la contractació de nous treballadors, donat que es restringeix la utilització de contractes temporals a casos molt concrets, i per tant el que es pretén és que les empreses contractin de forma indefinida ja a l’inici de la relació laboral.

Més informació: REFORMA LABORAL