Termini presentació: De l’1 al 20 d’octubre. Fins el 15 d’OCTUBRE amb domiciliació bancària sense codi NRC.

Més informació: 3r_TRIM_IVA-IRPF_2021. IVA_Comerç_Electrònic

Plantilla excel: Compte d’explotació