Modificació temporal dels tipus d’IVA de productes alimentaris a partir de 1-1-2023

Explicació detallada prenent el següent enllaç: MODIFICACIONS TIPUS IVA 2023