Durant el mes de NOVEMBRE s’ha de presentar electrònicament una declaració de les operacions realitzades per la societat durant l’any 2021, amb administradors, socis o accionistes i persones vinculades.

Més informació: SOCIETATS model 232 2021-Operacions Vinculades