Termini presentació: 15 d’OCTUBRE de 2022

Data màxim per aportar factures i modificar compte bancari de cobrament: 13 d’OCTUBRE.

Data cobrament AEAT: 20 d’OCTUBRE.

Més informació: MODEL 111