Termini presentació: De l’1 al 20 d’OCTUBRE de 2022

Més informació: IVA i IRPF 3T 2022

Plantilla excel: Compte d’explotació