Termini presentació: 30 de JUNY

Termini DOMICILIACIÓ de les declaracions positives: 25 de JUNY

Informació sobre la obligatorietat de presentar-la i documentació necessària: AVIS RENDA 2021